Pozwolenie na wprowadzanie gazów albo pyłów do powietrza jest jednym z dokumentów wymaganych przy prowadzeniu spółki emitującej zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. żeby móc je otrzymać wymagane jest dostarczenie wielu właściwych dokumentów stwierdzających określone parametry. Analogicznie rzec się przedstawia również na oferta licencja na zaprojektowanie odpadów jak też certyfikat na przetwarzanie odpadów. Idealnym rozstrzygnięciem dla wielu przedsiębiorców może okazać się bez wątpienia licencja zintegrowane łączące oba powyższego typu dokumenty. Pozwolenia te powinny zostać wydane, gdy następuje zgłoszenie instalacji. W każdym tego rodzaju zgłoszeniu powinna znajdować się karta informacyjna przedsięwzięcia zrobiona poprzez współudziałowca inwestycyjnego i wykonawcę projektu. W karcie znajduje się w większości raport o wpływie na środowisko, w którym ujęto kilka ważnych informacji. Opis oddziaływania na środowisko otrzymują naturalnie operaty środowiskowe a zwłaszcza operat wodnoprawny. Jest to jedno z podstawowego stylu działań wymaganych od każdego dzisiejszego przedsiębiorcy. Warto o tym pamiętać podczas realizacji danego typu projektu i z uwagi uniknięcie zbędnych problemów mogących rzutować niekorzystny obraz na ogół wykonywanych w tym zakresie działań.